lichaams-bewustzijn

Ons lichaams-bewustzijn speelt een belangrijke rol in ons leven: vrijwel alle informatie komt tot ons via ons lichaam. Een ontwikkeld lichaams-bewustzijn leidt tot meer contact met onszelf en meer bewustzijn.
Daarom spelen bij stembevrijding lichaams-oefeningen een belangrijke rol, en bestaat de warming-up voor een groot deel uit lichaams-oefeningen.

Bij lichamelijke en emotionele pijn is er een energetische blokkade in het lichaam. Door middel van lichaams-oefeningen kan deze energie weer in beweging komen, en via het lichaam of stem vrijkomen.
Stembevrijding is voor een belangrijk deel hierop gebaseerd.

Bij specifieke problemen kan in een privé-sessie ook een lichaams-behandeling gegeven worden. Hierin wordt energetisch en lichamelijk op de probleemgebieden gewerkt

Bij algemene vermoeidheid of vage klachten kunnen een aantal sessies Soul Body Fusion uitkomst bieden. Hierbij wordt het algehele energie-nivo verhoogd en kom je meer in contact met je eigen Zelf.